16. 9. 2007 - Svátost biřmování - biskup Karel Herbst
16. 9. 2007 - Svátost biřmování - biskup Karel Herbst při mši svaté 16. září 2007 v 9.00 hodin ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech. Svátost biřmování přialo 12 křesťanů.
16. 9. 2007 - Svátost biřmování - biskup Karel Herbst
snímek:2007_09_16_6537
snímek:2007_09_16_6537
snímek:2007_09_16_6538
snímek:2007_09_16_6538
snímek:2007_09_16_6540
snímek:2007_09_16_6540
snímek:2007_09_16_6548
snímek:2007_09_16_6548
snímek:2007_09_16_6553
snímek:2007_09_16_6553
snímek:2007_09_16_6556
snímek:2007_09_16_6556
snímek:2007_09_16_6567
snímek:2007_09_16_6567
snímek:2007_09_16_6587
snímek:2007_09_16_6587
snímek:2007_09_16_6619
snímek:2007_09_16_6619
snímek:2007_09_16_6647
snímek:2007_09_16_6647
snímek:2007_09_16_6691
snímek:2007_09_16_6691
snímek:2007_09_16_6696
snímek:2007_09_16_6696
snímek:2007_09_16_6700
snímek:2007_09_16_6700
snímek:2007_09_16_6710
snímek:2007_09_16_6710
snímek:2007_09_16_6712
snímek:2007_09_16_6712
snímek:2007_09_16_6717
snímek:2007_09_16_6717

16. 9. 2007 - Svátost biřmování - biskup Karel Herbst

Mons. Karel Herbst SDB

Titulární biskup siccesiánský
Pomocný biskup pražský

Heslo: MILOSRDENSTVÍ CHCI
Mons. Karel Herbst SDB se narodil 6. listopadu 1943 v Praze.

Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv. Pracoval v lokomotivním depu Praha-střed a při zaměstnání dálkově vystudoval gymnázium v Praze (Přípotoční).

Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-73. Jáhenské svěcení přijal od litoměřického biskupa kardinála štěpána Trochty 27. července 1972. Na kněze byl vysvěcen apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem v roce 1973.

Po vysvěcení působil jako farní vikář v Mariánských Lázních (1973-74) a na Svaté Hoře u Příbrami (1974-75). V letech 1975-86 byl bez tzv. státního souhlasu a pracoval u podniku Úklid jako čistič výkladních skříní.

Mezitím se Karel Herbst seznámil se salesiány Dona Bosca (SDB) a 11. září 1976 tajně složil doživotní sliby. Až do roku 1986 pracoval s mládeží, především formou chaloupkového apoštolátu. V září 1986 mu byl vrácen tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a do roku 1989 působil jako administrátor ve Starém Sedlišti na okrese Tachov, poté ve Všetatech.

V roce 1990 se zapojil do oficiálního života salesiánů v Praze - Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor. Později spolupracoval při formaci diecézní katolické mládeže.

V letech 1997 - 2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze - Dejvicích. Od září 2000 až do svého jmenování pomocným biskupem byl administrátorem v salesiánské komunitě ve Fryštáku na Moravě.

Titulární diecéze biskupa Mons. Karla Herbsta SDB je Siccesi v Mauretánii.