30.5. 2007
30.5. 2007 - Violoncellový koncert s obrazy Karla Pokorného
30.5. 2007 - Violoncellový koncert s obrazy Karla Pokorného
snímek 2007_05_30 5589
snímek 2007_05_30 5589
snímek 2007_05_30 5590
snímek 2007_05_30 5590
snímek 2007_05_30 5593
snímek 2007_05_30 5593
snímek 2007_05_30 5596
snímek 2007_05_30 5596
snímek 2007_05_30 5601
snímek 2007_05_30 5601
snímek 2007_05_30 5603
snímek 2007_05_30 5603
snímek 2007_05_30 5605
snímek 2007_05_30 5605
snímek 2007_05_30 5610
snímek 2007_05_30 5610
snímek 2007_05_30 5614
snímek 2007_05_30 5614
snímek 2007_05_30 5616
snímek 2007_05_30 5616
snímek 2007_05_30 5618
snímek 2007_05_30 5618
snímek 2007_05_30 5619
snímek 2007_05_30 5619

30.5. 2007 - Violoncellový koncert s obrazy Karla Pokorného